Posted in Մայրենի

Առաջին ուսումնական շրջան

Մարտիրոսյան Միլենա, 4րդ դասարան

Ընտրությամբ խումբ – Բանավոր Մաթեմատիկա

Երկարացված օրվա ծառայություն- չենք օգտվում

Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի/-

Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/- Ոչ